pic
pic
Camiəyi-kəbirə ziyarətnaməsinin şərhi

Camiəyi-kəbirə ziyarətnaməsinin şərhi

  • Tarixində 18 November 2018
  • Saat 23:10

Mərhum Əllamə Məclisi «Biharul-ənvar» kitabında deyir: «Ziyarətnamələr içində Camiəyi-kəbirə, etibar baxımından ən səhihi, şamil olmaqda ən əhatəlisi, sözlərində ən fəsahətlisi, mənada ən bəlağətlisi və şan-şöhrətdə ən alisidir»

MÖVZUNUN DAVAMI
Hüccət ibn Həsən həzrət Sahib Zamanın (əleyhissəlam) imamlığa çatdığı ilk gün

Hüccət ibn Həsən həzrət Sahib Zamanın (əleyhissəlam) imamlığa çatdığı ilk gün

  • Tarixində 18 November 2018
  • Saat 23:10

Hicri-qəməri 260-cı il rəbiul-əvvəl ayının 9-u həzrət Sahibul-əmr imam Məhdi əleyhissəlamın imamət dövrünün başlanması günüdür. Əziz atası həzrət imam Həsən Əsgəri əleyhissəlamın şəhadətindən sonra onun yeganə övladı olan imam Zaman əleyhissəlamın məhdud dövrlü qeybə çəkilməsi (qeybət suğra) başlamışdır

MÖVZUNUN DAVAMI
Həzrət imam Həsən Əsgəri əleyhissəlamın şəhsdəti

Həzrət imam Həsən Əsgəri əleyhissəlamın şəhsdəti

  • Tarixində 18 November 2018
  • Saat 23:10

Hizcri-qəməri 1440-cı il rəbiul-əvvəl ayının 8-i, miladi 2018-ci il noyabrın 16-sı həzrət Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) nəvəsi, həzrət imam Sahib zamanın (əccələllahu təala fərəcəh) əziz atası, bütün övliya və övsiyanın sevimlisi həzrət imam Həsən ibn Əli Əsgəri əleyhissəlamın şəhadət günüdür. Bu böyük müsibəti Əhli-beyt əleyhimussəlama, xüsusən Həzrətin istəkli oğlu...

MÖVZUNUN DAVAMI
Həzrət Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) dəfn edilməsi

Həzrət Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) dəfn edilməsi

  • Tarixində 18 November 2018
  • Saat 23:10

Rəbiul-əvvəl ayının birinci gecəsinin yarısında Əmirəl-möminin Əli əleyhissəlam Xatəmul ənbiya və mursəlin həzrət Peyğəmbər-Əkrəmin (sallallahu əleyhi və alih) pak bədənini dəfn etdi. Bir tərəfdən həzrət Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) faciəli və müsibətli vəfatı, digər tərəfdən xalqın onun qüsl, kəfən və dəfn edilməsinə diqqətsizliyi və o Həzrətə hörmətsizliyi...

MÖVZUNUN DAVAMI
Həzrət Əbul Həsən Rza əleyhissəlamın gövhərbar kəlamlarından

Həzrət Əbul Həsən Rza əleyhissəlamın gövhərbar kəlamlarından

  • Tarixində 18 November 2018
  • Saat 23:10

“Allah bizim əmrimizi (imaməti) dirçəldən şəxsə rəhm etsin.” Sual olundu ki, sizin əmriniz necə dirçəlir? Buyurdu: “Bizim elmimizdən öyrənib xalqa təlim etməklə. Həqiqətən, əgər insanlar bizim kəlamlarımızın gözəlliyindən xəbərdar olsalar, şübhəsiz ardımızca gələrlər”

MÖVZUNUN DAVAMI