pic
pic
Fatimei-Zəhranın (əleyhasəlam) fəzilətlərindən

Fatimei-Zəhranın (əleyhasəlam) fəzilətlərindən

  • Tarixində 19 January 2019
  • Saat 02:37

“... Amma qızım Fatimə... Hər vaxt mehrabda Rəbbinin hüzurunda (ibadət üçün) dayansaydı, onun nuru səmanın mələkləri üçün zahir olardı, necə ki, ulduzların nuru yer əhli üçün zahir olur...

MÖVZUNUN DAVAMI
Haqq məzhəbi tanıyaq

Haqq məzhəbi tanıyaq

  • Tarixində 19 January 2019
  • Saat 02:37

İmamların on iki Bəni-İsrailin rəhbəri və həzrət İsanın (əleyhissəlam) həvariləri sayında olduğunu göstərən hədislər Peyğəmbər- əkrəmin (sallallahu əleyhi və alih) buyurduqları silsiləvi hədislər

MÖVZUNUN DAVAMI
Günün hədisi

Günün hədisi

  • Tarixində 19 January 2019
  • Saat 02:37

Cəfər ibn Məhəmməd (əleyhissəlam) buyurur: Hər kəsin etdiyi yaxşılıq eynidir, lakin bizimlə nisbətin olduğu üçün sənin etdiyin yaxşılıq görə daha gözəldir. Həmçinin, hər kəsin etdiyi pislik eynidir, lakin bizə olan nisbətin və bağlılığın sarıdan sənin etdiyin pislik daha pis və böyükdür

MÖVZUNUN DAVAMI
Həzrət Zeynəb-Kubranın (əleyhasalam) fəzilətlərindən

Həzrət Zeynəb-Kubranın (əleyhasalam) fəzilətlərindən

  • Tarixində 19 January 2019
  • Saat 02:37

Həzrət İmam Əli ibn Huseyn Zeynəl-abidin əleyhissəlam həzrət Zeynəb əleyha salama xitab edərək buyurur: Bibi can! Əlhəmdu lillah sən müəllim görmədən aliməsən və bir şəxsin dərk etdirməsinə ehtiyac duymadan idrak sahibisən

MÖVZUNUN DAVAMI
Həzrət Zeynəbi-Kubra əleyhasəlamın təvəllüdü

Həzrət Zeynəbi-Kubra əleyhasəlamın təvəllüdü

  • Tarixində 19 January 2019
  • Saat 02:37

Hicri-qəməri 1440-cı il cumadil-ula ayının 5-i, miladi 2019-cu il yanvarın 12-i həzrət Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) övladları arasında, vilayət bağının ilk qızı həzrət Zeynəbi-Kubra (salamullah əleyha), iman və təqva, elm və mərifət, səbr və dözüm və digər insani fəzilətlər sarıdan tamamlanmış, kamil bir insanın təvəllüd günüdür. O, bütün dünya qadınları arasında nümunədir...

MÖVZUNUN DAVAMI